CARTEIS DISEÑADOS POLA DA EQUIPA DE TRABALLO DE BOAS PRÁCTICAS PARA A EXCELENCIA E CALIDEZ NO BENESTAR DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR : 15 DE XUÑO, DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DO ABUSO E MALTRATO A VELLEZ

Aparte

CARTEIS DISEÑADOS POLA DA EQUIPA DE TRABALLO DE BOAS PRÁCTICAS PARA A EXCELENCIA E CALIDEZ NO BENESTAR DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR : 15 DE XUÑO, DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DO ABUSO E MALTRATO A VELLEZ